vai al working people
Chai - special indian tea
SADA CHAI/PLAIN TEA - Te indiano con acqua e latte
ALAICI CHAI/CARDAMOM TEA - Te indiano con latte e cardamomo
ADRAK CHAI/GINGER TEA - Te indiano con latte e zenzero
MASALA CHAI/SPICES TEA - Te indiano con latte e spezie
PURE MILK CHAI - Te con latte